fbpx
facebook google plus

SEFIC – Spoken English for Industry and Commerce

To jeden z egzaminów LCCI Qualifications, które mają za zadanie sprawdzić umiejętności kandydata w przyszłej pracy. Zapoczątkowane zostały ponad 100 lat temu przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową (London Chamber of Commerce and Industry), aby dostarczyć możliwości rzetelnego i standaryzowanego sprawdzenia umiejętności pracowników w międzynarodowym środowisku.
LCCI jest najbardziej znaną na świecie instytucją organizującą testy z zakresu j. angielskiego biznesowego. Oferuje egzaminy specjalistyczne (np. z informatyki, księgowości, finansów, statystyki, marketingu i handlu w Internecie) i egzaminy weryfikujące praktyczną umiejętność posługiwania się angielskim w biznesie.

Dlaczego warto zdawać egzamin SEFIC?

To jeden z najpopularniejszych egzaminów LCCI, pierwszy test z angielskiego biznesowego przeprowadzany w Polsce. Honoruje się go na całym świecie, zdobył sobie uznanie wśród międzynarodowych organizacji i pracodawców takich jak np.: Rolls-Royce Plc., BP OIL czy PSA Corporation Ltd. Certyfikat potwierdza praktyczną zdolność komunikowania się w świecie biznesu – prowadzenie negocjacji, dyskutowanie, omawianie wybranego zagadnienia.

Informacje praktyczne

Do egzaminów podchodzić można w 125 krajach świata. W Polsce zdawać je można w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych  4 razy w roku, w trakcie ogólnoświatowych sesji egzaminacyjnych. Istnieje także możliwość zorganizowanie sesji egzaminacyjnej „na życzenie"  za dodatkową opłatą, grupa musi mieć minimum 10 osób. Chęć podchodzenia do egzaminu powinno się zgłosić ok. 6 tygodni przed jego planowanym terminem.
Ceny egzaminów są różne w zależności od terminu i poziomu egzaminu, zwykle to 700- 850 złotych.

Jak wygląda egzamin?

SEFIC zdawać można na pięciu poziomach zaawansowania. Umiejętności kandydata oceniane są w czasie rozmowy z egzaminatorem, która sprawdza poziom znajomości języka i umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem. Dodatkowo wybrać można także:

 • telefoniczną formę egzaminu (Telephone Tests) – dostępna od poziomu II. Sprawdza zdolność do rozumienia i przekazywania informacji w trakcie rozmowy telefonicznej. Trwa od 5 do 7 minut.
 • dodatkowy temat egzaminu (III poziom) – ustalany jest w zależności od interesującej kandydata specjalizacji. Weryfikuje to umiejętności językowe w specyficznych warunkach, zgodnie z wymogami konkretnej branży. Egzamin odbywa się poprzez wygłoszenie prelekcji na wskazany temat. Trwa 10 minut.
 • tłumaczenia ustne (Liaison Interpreting) – dostępne są dla poziomu IV. Na poziomie IV przedstawia się krótką prezentację opracowanego wcześniej tematu, poszerzona jest ona wtedy o treści do tłumaczenia.
SEFIC CEFR czas trwania
Preliminary A1 20 min.
I A2 20 min.
II B1 30 min.
III B2 35 min.
IV C1 40 min.

Poziom Początkujący (Preliminary)

 • znajomość podstawowych informacji z zakresu biznesu;
 • opisywanie miejsca pracy;
 • poprawne reagowanie na główne instrukcje i polecenia;
 • znajomość zawodów i głównych ról w pracy;
 • posługiwanie się prostymi danymi liczbowymi.

Poziom I

 • formułowanie prostych, zrozumiałych dla słuchaczy wypowiedzi;
 • posługiwanie się najpopularniejszymi zwrotami i konstrukcjami dotyczącymi pracy;
 • adekwatne reagowanie na polecenia;
 • opisywanie profilu firmy i stanowiska pracy;
 • znajomość najważniejszych ról w środowisku biznesowym;
 • odczytywanie i interpretowanie prostych danych liczbowych;
 • standardowa wymiana zdań.

Poziom II

 • odgrywanie rutynowych ról dotyczących środowiska pracy;
 • omawianie typowych kwestii związanych z zatrudnieniem;
 • posługiwanie się średnio zaawansowanym słownictwem i powszechnymi zwrotami;
 • wykonywanie instrukcji w miejscu pracy;
 • znajomość typowych problemów występujących w środowisku pracy;
 • dyskutowanie i klarowne wyrażanie swojej opinii na tematy związane z biznesem.

Poziom III

 • zaawansowane posługiwanie się j. angielskim;
 • różnorodne i bogate słownictwo dotyczące środowiska biznesowego;
 • sprawne posługiwanie się rozmaitymi formami wypowiedzi;
 • rozumienie raportów, danych liczbowych i innych związanych z pracą;
 • aktywne uczestniczenie w dyskusji, argumentowanie i wyrażanie opinii;
 • stosowanie skomplikowanych struktur gramatycznych i duże zróżnicowanie używanych zwrotów;
 • rozróżnianie tonu wypowiedzi, adekwatne odnoszenie się do sytuacji biznesowej, czasem nietypowej.

Poziom IV

 • płynne komunikowanie się na różnorodne tematy związane z biznesem;
 • umiejętne posługiwanie się różnorodnymi formami wypowiedzi, odpowiednie dobieranie stopnia formalności do sytuacji;
 • rozumienie specjalistycznych wypowiedzi, zawierających fachowe słownictwo z różnych dziedzin, np. wykładów, raportów;
 • przejrzyste formułowanie dłuższych wypowiedzi na złożone zagadnienia;
 • swobodne stosowanie zaawansowanych struktur językowych, bogaty zasób leksykalny;
 • dyskutowanie z przedstawianiem przekonującej argumentacji, umiejętność dostrzegania niuansów skomplikowanych zagadnień.

Ocena egzaminu:

75-100% - zdany z wyróżnieniem
60-74% -  zdany z zapasem punktów
50-59% - zdany
45-49% - ocena negatywna (tzw. narrow fail)
0-45% - ocena negatywna

SEFIC – Spoken English for Industry and Commerce

UWAGA! Nasza strona używa cookies i innych technologii zbierania danych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ten proces.

Zrozumiałem

addvantage member

kurs, egzamin i certyfikat TOEIC, authorized test centre

kurs, egzamin i certyfikat TOEFL

Nareszcie! Zostań właścicielem Cambridge School of English.

Nasza szkoła językowa proponuje unikalną na rynku polskim możliwość dołączenia do sieci franczyzobiorców.

Więcej informacji