fbpx
facebook google plus

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!

Kursy maturalne z języka angielskiego, egzamin maturalny, Matura 2020, kurs maturalny angielski podstawowy i rozszerzony (Warszawa)

Kurs maturalny z języka angielskiego w Cambridge School of English

Kurs maturalny w Cambridge School of English adresowany jest do różnych typów słuchaczy. Na nasz kurs zapraszamy zarówno osoby, które przygotowują się do egzaminu maturalnego w roku 2020, jak i maturzystów z lat ubiegłych, którzy pragną utrwalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego.

Na zajęcia uczęszczają również uczniowie wszystkich klas szkół średnich, którzy na pragną rozwijać umiejętności językowe niezbędne do otrzymania satysfakcjonującego wyniku z egzaminu maturalnego.

Kurs maturalny w Cambridge School of English organizowany na dwóch poziomach zaawansowania - przygotowujemy zarówno do matury podstawowej, jak i rozszerzonej. Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich (non- native speakers), którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu przyszłych maturzystów do egzaminu i znają jego strukturę i kryteria oceniania.

Kursy maturalne z języka angielskiego, egzamin maturalny, Matura 2020, kurs maturalny angielski podstawowy i rozszerzony (Warszawa)

Cel kursu

 • gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego z uwzględnieniem kluczowych kompetencji językowych,
 • usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy językowej zdobytej w trakcie dotychczasowej nauki,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktycznych sytuacjach,
 • przekazanie kursantom kompleksowej i wszechstronnej informacji o strukturze egzaminu maturalnego z języka angielskiego oraz strategiach pracy z arkuszem,
 • opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w wymaganiach egzaminacyjnych CKE.

Program kursu maturalnego z języka angielskiego, gruntowne przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Program kursu maturalnego z języka angielskiego

 • Program kursu maturalnego z zakresu języka angielskiego dostosowany jest do zasad obowiązujących na maturze w roku 2020. Program może podlegać bieżącym modyfikacjom zgodnym z potrzebami językowymi naszych kurantów. Podczas zajęć stosujemy zróżnicowane metody pracy, które pozwalają na utrwalenie wiedzy.
 • Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają określony blok tematyczny. Wiedza językowa jest utrwalana za pomocą systematycznego wykonywania zadań maturalnych sprawdzających znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych, rozumienie ze słuchu oraz tekstu pisanego. Kursanci tworzą wypowiedzi pisemne związane z określonym blokiem tematycznym.
 • Uczniowie na bieżąco konsultują z nauczycielem prowadzącym problemy językowe lub wątpliwości.
 • Po omówieniu każdego z bloków tematycznych uczniowie analizują ustne zestawy maturalne dotyczące wcześniej omówionych zagadnień tematycznych. Uczestnicy kursu ćwiczą ustną część egzaminu maturalnego lub omawiają wybrane zagadnienia gramatyczno-leksykalne.
 • Uczestnicy omawiają wszystkie formy wypowiedzi pisemnej zarówno z poziomu podstawowego, jak i z poziomu rozszerzonego. Dana forma wypowiedzi pisemnej jest zadawana jako praca domowa.
 • Po omówieniu każdego z modułów uczniowie piszą test, który sprawdza ich wiedzę z zakresu wprowadzonego wcześniej materiału. Testy sprawdzają umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych oraz umiejętność właściwego zastosowania wypowiedzi pisemnej.
 • Po omówieniu danego działu tematycznego uczniowie piszą kartkówki sprawdzające stopień przyswojenia nowego słownictwa.
 • Prace domowe mają formę standardowych zadań maturalnych, arkuszy egzaminacyjnych, zadań gramatycznych, wypowiedzi pisemnych.
 • Prace domowe są na bieżąco sprawdzane i analizowane podczas zajęć.
 • Próbny egzamin maturalny w formie pisemnej – uczniowie dwukrotnie przystępują do egzaminu maturalnego. Pierwszy egzamin maturalny jest przeprowadzany w połowie kursu, a drugi egzamin próbny organizujemy pod koniec całego kursu. Rozwiązania zadań ze wszystkich egzaminów próbnych są omawiane przez nauczyciela prowadzącego na prośbę uczestnika kursu.
 • Próbny egzamin maturalny w formie ustnej – pod koniec kursu uczestnicy szkolenia przystępują do próbnego egzaminu ustnego, który pozwala im oswoić się ze strukturą właściwego egzaminu ustnego.

Kurs maturalny z języka angielskiego Warszawa, Próbny egzamin maturalny w formie pisemnej i ustnej

Kursy maturalne z języka angielskiego (Warszawa) – kursy angielski podstawowy i rozszerzony do matury

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie standardowym, dwa razy w tygodniu po 90 minut lub jako kurs intensywny – 2 lub 3 razy w tygodniu w dłuższym bloku zajęć. Oferujemy dużą ilość godzin na obydwu poziomach (angielski podstawowy i angielski rozszerzony). Przyszli maturzyści mają do wyboru 80, 90 lub 100 godzin lekcyjnych. Nasze zajęcia to nie tylko wypełnianie testów egzaminacyjnych, to także powtórzenie i rozwijanie słownictwa, praca nad poprawnością gramatyczną. Nasi kursanci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przygotowują indywidualne i grupowe projekty i prezentacje. Wykorzystujemy różnorodne materiały – artykuły z gazet, opowiadania, recenzje, autentyczne nagrania, materiały wizualne.

examin maturalny, kurs maturalny angielski podstawowy i rozszerzony do matury (Warszawa)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z centralą

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 22 622 30 19 lub 601 920 293

Lub

Kup Online - Kursy maturalne

Kursy maturalne z języka angielskiego, Kursy maturalne z języka angielskiego, Egzamin maturalny, Matura 2017, kurs maturalny angielski podstawowy i rozszerzony do matury (Warszawa)

UWAGA! Nasza strona używa cookies i innych technologii zbierania danych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ten proces.

Zrozumiałem

addvantage member

kurs, egzamin i certyfikat TOEIC, authorized test centre

kurs, egzamin i certyfikat TOEFL

Nareszcie! Zostań właścicielem Cambridge School of English.

Nasza szkoła językowa proponuje unikalną na rynku polskim możliwość dołączenia do sieci franczyzobiorców.

Więcej informacji